Grupy

Karate

Karate jest uniwersalnym sportem toteż na naszych treningach pojawiają się nie tylko dzieci i młodzież lecz również ludzie dojrzali, a nawet całe rodziny. Dlatego też program szkolenia UKS SAKURA dostosowany jest do możliwości fizycznych i psychicznych z nastawieniem na gry, zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i korekcyjne w danej grupie wiekowej. Ćwiczymy konkurencje kata i kumite z naciskiem na przyszły start w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Karate jest prowadzone w grupach początkujących i zaawansowanych. Elementy karate znajdą Państwa w treningach grupy dorosłej i grupy gimnazjalnej.

Boks / Samoobrona

Treningi boksu i samoobrony prowadzone są w grupie dla osób dorosłych. Ćwiczymy w szczękach , w rękawicach i ochraniaczach na golenie. Trening zawiera ćwiczenia siłowo – wydolnościowe  z naciskiem na poprawę kondycji. Należy pamiętać, że aktualna grupa dla osób dorosłych nie jest grupą wyczynową. Jeśli boisz się, że sobie nie poradzisz lub spotkasz zawodowców to jesteś w błędzie, tu każdy zaczynał od zera a jedyny cel jakim nam przyświeca to dobra zabawa poprzez naukę samoobrony.

Aktualnie w klubie jest 9 grup o różnym poziomie zaawansowania (zróżnicowane pod katem wieku):
– grupy początkujące dziecięce
– grupy zaawansowane dziecięce
– grupy dla osób dorosłych

Początkująca – grupa początkująca przeznaczona jest dla nowych adeptów sztuki walki jaką jest karate a także dla dzieci w przedziale wiekowym 5-8 lat. Zajęcia w niej opierają się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, grach i zabawach ruchowych a karate zazwyczaj jest istotnym dodatkiem. Tak by zachęcić i oswoić dziecko z ruchem i aktywnością fizyczną.

Zaawansowana – trenują w niej osoby ,które opanowały już podstawowe umiejętności karate. Ich dalszy, systematyczny rozwój jest ukierunkowany na rywalizację nie tylko w klubie, ale też na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Przeznaczona również dla młodzieży starszej.

Grupa dla osób dorosłych – grupa przeznaczona głównie dla rodziców i osób pełnoletnich, którzy na zajęciach poznają podstawy samoobrony, niektóre techniki karate, boksu oraz sambo. Program ćwiczeń obejmuje elementy poprawiające siłę, kondycje i ogólną wytrzymałość.